Podstawy Pracy z Komputerem

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Windows 10.

Podstawy Pracy w Sieci

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy,
dowolną przegladarkę internetową i program pocztowy lub webmailowy.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Windows 10, przeglądarki:
Internet Explorer, Edge i Mozilla Firefox oraz MS Outlook 2016.

Przetwarzanie Tekstów

Egzamin z tego modułu można zdawać wykorzystując system MS Windows XP lub nowszy, z zainstalowanym programem MS Word 2007 lub nowszym. Moduł można również zdawać korzystając z programu Writer z pakietu LibreOffice.
Omówienia pytań sylabusa (zamieszczone zrzuty) wykorzystują MS Word 2010 i MS Word 2016.

Arkusze Kalkulacyjne

IT Security

Rozwiązywanie Problemów